050-6478295 
dochedva@gmail.com
 
  אין חינוך ללא הורים, מעורבותם ממנפת הישגים
   הרצאה מאתגרת עם מומחית למעורבות הורים בחינוך,
בליווי מיצגים ויזואליים ובשיתוף הקהל!
מתאים לכינוסים מקצועיים ולמפגשים חברתיים של הורים ומורים!

התנהגות ההורים, המשמשים כמחנכים ראשוניים של הילד, קובעת במידה רבה את רמת ההישגיות של ילדם, את מיקום שליטתו הפנימית, את רמת סקרנותו ואת הדימוי העצמי שלו המשמשים כפרמטרים להצלחתו בלימודים. 

ד"ר חדוה טרגר: "החינוך הוא הכלי הראשי לשיפור החברה ולקידום תרבותה. האם אנו יודעים מהו חינוך ולמה עלינו לחנך? האם אנו מודעים לחשיבות השימוש בשפה אחת הקושרת בין אנשים (הורים מורים ותלמידים) ויוצרת הבנה של הצד השני שמובילה להקשבה ולהפרייה הדדית?" (מתוך ראיון ברשת ב').

"מעורבות" היא שפה. בעת שלמדנו את אוצר המילים שלה והתחלנו להטמיע אותה דרך התנהגותנו בחיי היומיום, היא הפכה להיות חלק מאיתנו. בעת שהשפה תושרש בביתנו, נרגיש את השפעתה על נכונותם של ילדנו לשיתופי פעולה, והרי גם הם רוצים להשיג ולהצליח.
לכן, אנו ההורים צריכים לשמש כ"מניפה" להקלה, ובעת ובעונה אחת גם כשותפים למינוף ההישגים.

הזמנת הרצאות0506478295                                    dochedva@gmail.com 
  ניתן לרכוש את הספר בהנחה בתום ההרצאה.

קריאתה של ד"ר חדוה טרגר להורים, למורים לקובעי המדיניות: "אין חינוך ללא הורים, מעורבותם ממנפת הישגים", הדביקה ראשי עיר ומועצות, מנהלי בתי ספר, ראשי ארגוני הורים ובוני אתרים רבים באינטרנט, להשתמש במשפט זה כפתיח בכל כינוס.

אז, בואו נבין קריאה זו ונתחיל מהיום לשתף את ההורים בחינוך הדור הצעיר למען התווית הדרך אל ההצלחה. איך? בדרך ה"מניפה".

מאמר אחרון שכתבתי השנה למגאזין חינוכי -  
(לחץ על הקישור הבא כדי לקרוא את המאמר)
http://meyda.education.gov.il/files/AdultE
    ducation/gadish/hedva_terger.pdf

ד"ר חדוה טרגר -
מורה/מרצה; הורה; מנהלת; חוקרת; סופרת/משוררת; מפיקה; עורכת תוכניות לימודיים, קהילתיים וקורסים אקדמיים. 

logo בניית אתרים