050-6478295 
dochedva@gmail.com

 1. קטלוג
 2. גלריה
 3. /
 4. הורים ממנפים הישגים

"הורים ממנפים הישגים" / מאת: ד"ר חדוה טרגר 

Operation Tag
"הורים ממנפים הישגים" / מאת: ד"ר חדוה טרגר                                                                
הספר "הורים ממנפים הישגים לימודיים" הינו ספר מקצועי ומקיף העוסק בנושא מעורבות הורים בחינוך ובחשיבות של שילוב ההורים בנעשה בבתי הספר וזאת במטרה למנף את ההישגים הלימודיים ולשמור על מערכת חינוכית שלמה, מקיפה ותקינה ככל האפשר בעבור הלומדים, הן מצד הבית והן מצד בית הספר.

הספר מחולק לשני חלקים – חלק ראשון תיאורטי/מחקרי עם מודלים שפותחו על ידי הסופרת והחלק השני הוא מתן כלים מעשיים לכל השותפים בחינוך, כולל הלומדים.

הלקטורה, גוף חיצוני הבא להעביר ביקורת על הספר בטרם הפצתו, ציינה כי אין ספק, שהסופרת מצליחה לפרוש בפני הקורא עולם שלם של תיאוריות מעניינות בנושא החינוך שהלכו והתגבשו במהלך השנים האחרונות לצד הדרכים השונות והאפקטיביות ביותר ליצירת שינוי ומינוף להצלחה. 
עוד מציינת הלקטורה כי הסופרת דואגת לשלב לאורך כל הספר דגשים שונים והצעות לייעול בעזרתן יוכלו הקוראים השונים לטפל בבעיות בקלות ולהגיע יחד עם הלומדים למצב בו הם יכולים יחדיו למצות את הפוטנציאל הגלום בהם בדרך יעילה יותר. 
משלוח: 15
מחיר: 60
כמות
logo בניית אתרים