050-6478295 
dochedva@gmail.com

שלום לכם,

בטוחה אני כי כל אחד רוצה להצליח במשימות החיים וכל אחד רוצה להגיע להישגים, אך מה אנחנו יודעים על הצלחה ולמה עלינו לעסוק בכעסים ובאכזבה?
 
למצליחים נתיבים ברורים להגיע לראש ההר ולכבוש כל פיסגה. הם חולמים בגדול ואינם חוששים מכישלון. הם המיישמים את דברי חז"ל: אין דבר העומד בפני הרצון". 
כאשר אדם חש שהוא מאושר ושמח, הוא תורם רבות ולעיתים מעל ומעבר ליכולתו. הבסיס להצלחה היא ההתחברות אל תוכנו הפנימי של האדם וההגשמה העצמית תלווה באושר, בשמחה, בשקט פנימי ובהישגיות המונעת משילוב של מוח ולב, רגש וחשיבה. 

הבסיס העיקרי להצלחה היא התשתית האיתנה ביותר שבונים אותה מגיל צעיר מאד ושיא ההצלחה תעוגן רק כשכל מורה, הורה ולומד יחוש כי "קולו האישי" נשמע .... והשפה ברורה לכל אחד מהשותפים בתהליך החינוכי. 

אז מה אתם אומרים? מתחברים?

אשמח מאד לקבל את התיחסויותיכם ולענות על שאלותיכם.
 
ד"ר חדוה טרגר
dochedva@gmail.com

logo בניית אתרים